Co:living

Varför nu?


En föränderlig värld skapar nya behov som sätter igång kreativitet, nya idéer och möjligheter och mynnar ut i nya produkter och tjänster för den tid vi lever i.

Alla förändringar i vår värld och samhälle skapar nya livssituationer. Vi är mer sociala, nyfika på att träffa nya människor och hitta nya möjligheter. Samtidigt vill vi ha ett enkelt liv och ett problemfritt boende där vi kan fokusera på det vi tycker är viktigt.

Co:living

Städer i förändring

Våra stadskärnor förtätas men att köpa en bostad centralt i någon av Sveriges stora städer är utanför de flestas budget.

Att få ett hyreskontrakt i de större städerna är på många sätt ännu svårare och kräver år i kö, tur, och att det råkar passa in i livspusslet när det till slut blir din tur.

I takt med att tekniken förändrar våra möjligheter, vi blir fler och trycket på planeten blir större är att dela på resurser ett hållbarare alternativ.  

Co:living

Nya rörelsemönster

I en globaliserad värld finns drömjobbet för alla, det gäller bara att hitta det och ibland betyder det att man kan jobba hemma och ibland betyder det att man måste byta stad eller land ett tag.

För att kunna möta ett rörligare samhälle med stora möjligheter till resande krävs ett flexiblare bostadsformat, det behövs ett alternativ bättre än att bo inneboende, hyra i andra- eller tom i tredjehand eller på hotell när man vill stanna ett år eller två.

Co:living

Coliving

Coliving är ett mer hållbart, flexiblare och problemfritt boendeformat där du har ett eget rum men delar på resurser som kök, vardagsrum, spelrum, konferensrum, spa, träningsrum, hall och arbetsplats.

Med en valbar nivå av service kan du få ett boende som passar din livsstil och situation oavsett vem du är eller vart du är i livet. 
Coliving är ett socialt boendeformat för vår samtid. 

Co:living

Coliving som fastighetstillgång

Med en hög yteffektivitet, positiva effekter på omkringliggande kvarter och ett gediget bidrag till hållbarhetsarbetet jobbar vi för att coliving ska etableras på marknaden som en egen tillgångsklass. 

Då coliving möter stadens utmaningar och motverkar bostadsbristen samt erbjuder fler möjligheten att bo leva och verka på ett hållbart sätt i staden vill vi verka långsiktigt för att coliving etableras som ett eget bostadsformat på den svenska bostadsmarknaden. 

Branschråd:

Förändring är bättre tillsammans

Vi tror på samarbete, att det leder till att vi snabbare kommer framåt och ger större effekt när vi gemensamt behöver hitta ett nytt boendeformat för Sverige.

Att vi sedan kan lära av varandra och ha roligt på vägen är ju inte så dumt.Vi är i uppstarten att starta ett branschråd där vi ser att fastighetsägare, intressenter och operatörer som har en ambition att utveckla coliving som boendekoncept samverkar.

Vi tänker att rådet har till uppgift att verka för utveckling av bostadsformatet coliving. Främja fastighetsbranschens gemensamma intressen med fokus på bostadsformatet coliving och gynna samhällsutvecklingen.  Vill du vara med och bidra?

Till anmälan

Vad är Co:living?

Coliving as a service ➔

Om oss

Vilka är Co:?  ➔
No items found.