Kompisar så här långt!

descriptive image

Fokus:

⎈ Köra!

Start:

June 2023

Ledare:

Karl

Våra kompisar!

Olik bolag som vi är med i vår cirkus antingen för att vi dragit igång bolaget själva eller för att vi investerat i det och är djupt engagerade i dess tillväxt och framgång. .

Kompisar i cirkusen

Vill du vara med i manegen?

Maila Karl!

Vill du vara med?

Photo: