Hur förstår vi staden?

descriptive image

Fokus:

◔ Fatta!

Start:

March 2021

Ledare:

Staffan

Vad:

Kartan är ett av våra viktigaste redskap för att förstå världen, den gör kunskap spatialt begriplig och användbar. Genom att skapa ramverk för visualisering, förståelse och kollaboration vill vi utforska hur vi kan förstå och forma framtidens investeringar i staden.

Inbjudan:

Att förstå en plats, en stad eller ett samhälle är ett komplext och mångfacetterat problem. Vi tror att den som skapar sig den tydligaste och mest relevanta bilden också gör de bästa investeringarna som i sin tur leder till en bättre och hållbarare stad. Älskar du också kartor som får oss att förstå staden bättre? Kom och ta en kaffe med oss!

Boka kaffe!

Photo: